• Registrace
 • Dokumentace
 • Diskuse
 • Zajímavosti
 • Kontakt
 • zapomenuté heslo

  Výhody služby sklonovani-jmen.cz

  • Výrazně nižší chybovost. Ohýbat jména z kalendáře dokáže i skript spíchnutý na koleni za hodinu. Dobrý algoritmus poznáte podle toho, kolik výjimek dokáže pokrýt.
  • Univerzálnost. Lze ohýbat jména ze stávajících databází. Není nutné, aby zákazníci při registraci oddělovali tituly, křestní jména, příjmení. Služba si s tím poradí.
  • Systém se nezaměřuje pouze na česká jména. Cílem je ohýbat jakákoliv jména psána latinkou. Proto na rozdíl od konkurenčních řešení nefunguje na triviálním whitelistu českých jmen a příjmení nebo porovnávání zakončení jmen. Při určování koncovky je vyhodnocována celá řada faktorů.
   Podporuje abecedy evropských jazyků. Ö, ß nebo ŕ? Není problém.
  • Pracujeme s tituly. Systém využívá akademické a vědecké tituly. Ví, které se k oslovení běžně nepoužívají, i jak pracovat s těmi ostatními.
  • Dobrý den, vážená firmo vážení! Velký podíl hodnot pochází od samotných koncových uživatelů, kteří je zadávají do registračních formulářů. Data proto velmi často obsahují chyby: překlepy, názvy firem místo občanských jmen, adresu místo jména, přehozené křestní jméno a příjmení… Systém slepě nepřidává koncovku, nýbrž se snaží adekvátně reagovat – například závorky ignoruje, na zjevné chyby upozorní, většinu názvů právnických osob dokáže identifikovat a použít vhodnější tvar.
  • Triviální API. Ohýbat jména je možné i jen se základními znalostmi programovacího jazyka. Viz Návod pro začátečníky.
  • Velká možnost nastavení. Systém umí nejen uctivé formální pozdravy, ale i přátelské s využitím pouze křestních jmen. Vracené tvary lze modifikovat. Viz Dokumentace.
  • Všechny nahlášené chyby jsou urgentně opravovány. Oprava se hned projeví. Není nutné stahovat novou verzi softwaru nebo opravenou verzi platit.
  • Více než 2000 uživatelů. Díky většímu počtu uživatelů je vyšší pravděpodobnost, že na případnou chybu vracené hodnoty už někdo narazil a nahlásil ji. Díky tomu je systém vyladěnější.
  • Průběžné korekce výsledků. Provádíme manuální kontroly nahodile vybraných, problematických či nejčastěji vracených hodnot. Ročně se zkontrolují desítky tisíc ohnutých jmen.
  • Systém využívá zaslané hodnoty ke svému zdokonalování. Čím více skloňování systém provede, tím přesnější hodnoty díky samoučícímu se mechanismu poskytuje.
  • Log je využíván při vývoji. Aktualizace se testují na milionech dříve zpracovávaných jmen, aby se zjistilo, zda nějakou množinu jmen úprava nekomolí.

  Novinky na sklonovani-jmen.cz

  6. 7. 2022
  • Manuální korektura 10 000 nahodile zvolených vracených tvarů.
  4. 4. 2022
  • Oprava předchozí aktualizace. Chyba způsobila nižší efektivitu, než na kterou byla vyladěná a testovaná. Opravená změna se průměrně dotkla 4,2 jmen z 1000.
  1. 4. 2022
  • U ženských příjmení psaných bez diakritiky byla zvýšena pravděpodobnost správného vráceného tvaru u všech pádů. (Viz poslední aktualizace) Například „Jana Podlesna“ vrátí ve druhém pádu tvar „Jany Podlesné“, nikoliv „Jany Podlesny“.
  22. 3. 2022
  • U ženských příjmení psaných bez diakritiky byla zvýšena pravděpodobnost správného určení rodu. Změna se aktuálně projeví pouze při určování pohlaví. Například u jména „Borcicka“ systém správně určí, že se jedná o ženské jméno. Přesto není vhodné zadávat jména bez diakritiky, protože takový tvar často koliduje s jinou variantou, která může patřit jinému rodu. (Šťastná vs Šťastna, Malá vs Mála, Holá vs Hola, Hejná vs Hejna…)
  • Vícenásobné mezery (přesněji řečeno libovolná kombinace „bílých znaků“) mezi položkami jména jsou ve výstupu nahrazeny jedinou mezerou. Analýzou bylo zjištěno, že například oddělení křestního jména a příjmení tabulátorem je omyl, a proto není žádoucí, aby jej tam systém vracel.
  • Bylo výrazně zrychleno zpracování seznamů jmen formou dávek.
  9. 2. 2022
  • Opravena chyba ve tvarech 2. pádu u mužských jmen končících na -c, jemuž předchází tvrdá souhláska.
  2. 12. 2021
  • E-mail s upozorněním na blížící se vyčerpání kreditu odchází nově v okamžiku, kdy na účtu zbývá 20 % místo původních 10 % kreditu, aby měl zákazník více času zareagovat.
  19. 10. 2021
  • Ruční korektura 10 000 tvarů 2. pádu.
  30. 8. 2021 5. 8. 2021
  • Opravena chyba v generování tvaru 7. pádu. Protože ovlivnila 0,5 % generovaných jmen (příliš vysoká chybovost), zaslal jsem uživatelům, jichž se dotkla, opravený export tvarů.

  Proč je tak obtížné automaticky skloňovat jména?

  Budete-li chtít vytvořit skript, který bude skloňovat jména do pátého pádu (oslovení), jistě si všimnete, že po určitých hláskách na konci prvního pádu se při tvoření pátého pádu přidá určitá koncovka. Např. Aneta > Aneto, Jana > Jano, Pavla > Pavlo, Ota > Oto; nebo Miloš > Miloši, Aleš > Aleši, Lukáš > Lukáši, Mikuláš > Mikuláši. Je to jednoduché. U jmen končících na –š si můžeme být jisti, že se jedná o jména mužská. Skloňují se tedy podle českého vzoru muž. U jmen končících na –a je situace také jednoduchá. Mužská se skloňují podle vzoru předseda, ženská podle vzoru žena. Kromě 3. a 6. pádu mají oba tyto vzory stejné koncovky. Při vytváření tvaru pátého pádu proto nemusíme znát pohlaví nositele jména.

  Povzbuzeni snadností předchozích písmen vybereme si například jména končící na –r. Mojmír > Mojmíre, Viktor > Viktore, Igor > Igore. Vzor pán. To však není celé. U jmen, která jsou zakončená souhláskou –r, dochází k alternaci r>ř: Petr > Petře (ne Petre), Alexandr > Alexandře, Silvestr > Silvestře, Valtr > Valtře. To se dá algoritmem také jednoduše vychytat. Je však potřeba zajistit, aby ženská jména zakončena na –r skloňována nebyla. Např. Ester by zřejmě nebyla potěšena, kdybychom ji oslovovali tvarem Estere. A co Dagmar? A Jenifer? A Demeter? A Pilar? A co Hilar? Hilar je zde chyták, jedná se o mužské jméno, pátý pád je tedy Hilare. Ostatní jména však musíme chápat jako nesklonná. A ta už algoritmem podle posledních hlásek nevychytáme. Zde vítězí ten automat, který má největší databázi podobných výjimek.

  S podobnými problémy se setkáme i u dalších hlásek: Erik > Eriku, Vlk > Vlku, Cedrik > Cedriku, ale Radek > Radku, Marek > Marku, Slávek > Slávku, Zdeněk > Zdeňku, Zbyněk > Zbyňku.

  Jarolím > Jarolíme, ale Miriam > Miriam; Vincenc > Vincenci, ale Vavřinec > Vavřinče; Jaromil > Jaromile; Samuel > Samueli.

  Jako lahůdku na konec si ponechme např. jméno Kim. Co myslíte, jde o jméno mužské, nebo ženské? Obě možnosti jsou správně. Potíž spočívá v tom, že zatímco ženské jméno budeme pravděpodobně chápat jako nesklonné (Kim > Kim), bude-li nositelem tohoto jména muž, budeme jméno ohýbat podle vzoru pán: Kim > Kime.

  Klienti služby

 • Kontakt
 • Ceník
 • Obchodní podmínky